ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ระดับปริญญาตรี รอบโควตาความสามารถพิเศษ ปวช./ปวส.

 

รับสมัคร

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564    

ดําเนินการคัดเลือก

รอบที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2564   (ทดสอบความสามารถพิเศษ)   
รอบที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2564   (สอบสัมภาษณ์)   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ

   - ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สแกน QR CODE ให้ตรงตามคณะ/หลักสูตรเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
   - ดาวน์โหลด QR code คณะบริหารธุรกิจ
   - ดาวน์โหลด QR code คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หมายเหตุ: เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ขอแจ้งงดการเดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission