ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ระดับปริญญาตรี นักศึกษาประเภทผู้พิการ

 

รับสมัคร

ระหว่างวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2564 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ในเวลาราชการ)

สอบสัมภาษณ์

11 มิถุนายน 2564    

ขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2564    

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission