ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) รอบที่ 2

 

รับสมัคร

หลักสูตรโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
  รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563    
  รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564    

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก

รอบที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
รอบที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2564
   - ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัคร
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   - สแกน QR code เข้ากลุ่มไลน์ คณะ/หลักสูตรที่สมัคร
หมายเหตุ: เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ขอแจ้งงดการเดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัย

ดําเนินการคัดเลือก

หลักสูตรโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
  รอบที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563    
  รอบที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2564    

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564    
   - ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
   - เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission