ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษา

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ หลักสูตร บธ.บ. ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ภาคสมทบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร คศ.บ. อาหารและโภชนาการ ภาคปกติ

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร คศ.บ. ธุรกิจอาหาร 4 ปี ภาคปกติประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 โครงการร่วมมือของมหาวิทยาลัย กับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
โครงการร่วมมือของมหาวิทยาลัย กับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบ โควตาความสามารถพิเศษ วุฒิ ปวช./ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
รอบ โควตาความสามารถพิเศษ วุฒิ ปวช./ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบ รับตรง วุฒิ ปวช./ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
รอบ รับตรง วุฒิ ปวช./ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS1 รูปแบบ ความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
รอบ TCAS1 รูปแบบ ความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการความร่วมมือฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission