ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 1

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 2

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 2

รอบ TCAS2 รูปแบบโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS2 รูปแบบโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU)


รอบ TCAS2 รูปแบบโควตานักกีฬา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS2 รูปแบบโควตานักกีฬา


รอบ TCAS2 โควตาสถานศึกษาเครือข่ายส่งรายชื่อผู้สมัคร

อ่านเพิ่มเติม

รอบรับตรง วุฒิ ปวช./ปวส. (รอบที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง วุฒิ ปวช./ปวส. (รอบที่ 2)


รอบ โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) วุฒิ ปวช./ปวส.

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) วุฒิ ปวช./ปวส.


รอบโควตานักกีฬา วุฒิ ปวช./ปวส.

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตานักกีฬา วุฒิ ปวช./ปวส.

หลักสูตรอุตสาหกรรม
การบิน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน (รอบที่ 3)


หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (รอบที่ 2)


หลักสูตรภาคสมทบ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภาคสมทบ


ระดับบัณฑิตศึกษา

     - ปริญญาโท อ่านเพิ่มเติม
     - ปริญญาเอก อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ TCAS1 รูปแบบความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 รูปแบบความสามารถพิเศษทางด้านการขับร้อง ดนตรีและการแสดง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง ปวช./ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง (วุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบโควตาความสามารถพิเศษ ปวช./ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง (วุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรม การบิน (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรอุตสาหกรรม การบิน (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับ ซีพี ออลล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับ ซีพี ออลล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 การศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รอบที่ 1)

อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission